Excel spreadsheet validasyonu

Özellikle laboratuvarlarda analitik süreçlerin değerlendirilmesinde, hesaplama ve raporlama süreçlerinde kullanılan excel spreadsheetler GxP kritik olup regulasyonlara göre valide edilmesi gereken uygulamalardır. 
QVAC yetkili personelleri tarafından veri bütünlüğüne uygun olarak bu uygulamalar güvenli bir şekilde verilerin oluşturulması ve saklanabilmesi için valide edilmektedir.

 


Excel spreadsheet validasyonu