Cloud Validasyonu

Data güvenliği 21 CFR Part 11, Annex 11, ISO 13485 gerekliliğidir. Kalite sistemlerinin gerekliliği olarak verilerin ve depolandığı alanların valideli olması regulasyon zorunluluğudur. Validasyonu yapılmış Cloud sistemleri ve altyapısı ile ilaç, tıbbi cihaz, biyoteknoloji ve değerli data üreten tüm sektörlerde Cloud Validasyonu çalışmaları yapmaktayız.

Valideli Cloud sistem datalarınızı ve sizleri korur !