Üretim Ekipmanları Kalifikasyonu, Bilgisayarlı Sistem Validasyonu

Üretim Ekipmanları Kalifikasyonu, Validasyonları, EU Annex, EMEA, FDA, PIC/S, GAMP5, GMP, ISPE gereklilikleri doğrultusunda üretim ve altyapı sistemlerinin kalifikasyonu uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kalifikasyon çalışmaları ile birlikte sistemler üzerinde bulunan yazılım validasyonu da gerçekleştirilmektedir.

Yerli olarak üretilmiş ekipman ve sistemler ile bunlara bağlı olan yazılım ve kontrol sistemlerine ait kalifikasyon protokolü dosyalarının hazırlanması, kalifikasyon ve validasyon test uygulamalarının yapılması da hizmetlerimiz arasındadır.